Beste leden,

We gaan weer beginnen, dit zijn de algemene regels:

 • Iedereen houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand;

 • Iedereen volgt de gemaakte looproutes. Ook als dit betekend dat u even een klein stukje om moet lopen. Indien er een situatie ontstaat waarbij dit lastig gaat zorg dan voor 1,5 meter afstand;

 • Iedereen desinfecteert zijn handen bij binnenkomst van de kantine. De desinfectie is op de bar te vinden;

 • Iedereen komt zoveel mogelijk alleen. Als u afhankelijk bent van andere m.b.t. vervoer zouden wij het zeer op prijs stellen dat diegene in de auto wacht. Mochten wij al aan het maximaal aantal van 10 personen zitten zal diegene, hoe spijtig ook, buiten ons terrein moeten wachten;

 • Indien u óf iemand uit uw gezin gezondheidsklachten vertoont blijft u thuis. Hoe mild of onschuldig het ook mag lijken;

 • Kom zoveel mogelijk op aanvangstijd van de training. Dit om groepsvorming te voorkomen;

 • Vermijd groepsvorming ten alle tijden;

 • De kantine is in principe gesloten en wordt alleen als doorloop gebruikt zodat we elkaar niet kruizen of tegen elkaar op botsen;

 • De bar is gesloten voor verkoop van alle consumpties;

 • Het toilet is alleen voor gebruik in uiterste noodzaak!;

 • Niezen en hoesten in de binnenkant van uw elleboog;

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep gedurende 20 sec. maar in ieder geval na een toiletbezoek, na het niezen of hoesten in uw handen en na het snuiten van uw neus;

 • Geef elkaar de ruimte om het terrein te betreden of te verlaten;

 • Er is maar 1 persoon tegelijk in de keuken aanwezig;

 • Wees lief tegen elkaar én voor elkaar, toon begrip. Ook als u een ander standpunt heeft;

 • Meldt u a.u.b. tijdig af, verdere opgaaf van rede is niet nodig. Zo kunnen wij de planning evt. in ieders voordeel aanpassen.

Veel trainingsplezier, Het Bestuur!